سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
دانش تا با بردباری همراه نگردد، نتیجه ندهد . [امام علی علیه السلام]