سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
این دلها همچون تنها به ستوه آید پس براى راحت آن سخنان تازه حکمت باید . [نهج البلاغه]